Điều khoản bảo mật

- Giới thiệu
Điều khoản bảo mật

Chính sách riêng tư

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng ccg.vn ("Trang web") bạn đồng ý với việc lưu trữ, xử lý, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Tiết lộ

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, thực thi chính sách của chúng tôi, phản hồi các khiếu nại rằng một bài đăng hoặc nội dung khác vi phạm quyền của người khác hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bất kỳ ai. Những thông tin như vậy sẽ được tiết lộ theo luật pháp và quy định hiện hành. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi và với các thành viên trong tập đoàn của chúng tôi, những người có thể cung cấp nội dung và dịch vụ chung, đồng thời giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra. Nếu chúng tôi có kế hoạch hợp nhất hoặc được mua lại bởi một thực thể kinh doanh khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với công ty khác và sẽ yêu cầu thực thể kết hợp mới tuân theo chính sách bảo mật này đối với thông tin cá nhân của bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi coi thông tin là tài sản phải được bảo vệ và sử dụng nhiều công cụ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, như bạn có thể biết, các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp các đường truyền hoặc thông tin liên lạc riêng tư. Do đó, mặc dù chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, nhưng chúng tôi không hứa hẹn và bạn không nên kỳ vọng rằng thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc riêng tư của mình sẽ luôn được giữ kín.


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
0.02758 sec| 620.539 kb