Điều khoản sử dụng

- Giới thiệu
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Quyền truy cập ccg.vn (“Trang web”) được cấp bởi CCG theo các điều kiện sau. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào sau đây, vui lòng ngừng sử dụng trang web này.

Mô tả bản quyền

Bản quyền trong Trang web thuộc sở hữu của CCG, các đại lý và/hoặc cố vấn chuyên nghiệp của CCG. Không phần nào của Trang web có thể được sao chép, phân phối, sao chép, hiển thị hoặc phát sóng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CCG hoặc chủ sở hữu bản quyền.

Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu và biểu tượng được sử dụng và hiển thị trên Trang web thuộc về CCG. Nghiêm cấm sao chép, phân phối, sao chép, hiển thị và phát lại dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của CCG hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu.

Điều kiện truy cập

CCG có quyền cập nhật và sửa đổi các điều kiện này bất kỳ lúc nào. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi mới nào trong trang web này.


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
0.02408 sec| 618.648 kb